GRØN ENERGI

Grøn energi er og bliver den eneste rigtige måde at skaffe energi på.

Vi hører tit om, at verdens fossile brændstoffer -olie, gas og kul – vil slippe op inden for de næste 80 -100 år (cirka), hvilket betyder, at priserne på energi produceret af kul og olie vil stige drastisk. Dette er også hovedårsagen til, at der forskes og investeres så meget i grønne energiformer, da disse er vedvarende (og dermed ikke har begrænsede reserver i naturen), også er miljøvenlig i forhold til CO2-udslip og

Forurening
Grøn energi er et meget brugt term i den offentlige sfære – specielt i positive vendinger, hvilket heller ikke er forkert. Den første del af begrebet, nemlig ”grøn” henviser til, at der ikke udledes kuldioxid (CO2) i forbindelse med produktionen af den pågældende energi. Dette vil i praksis sige, at for at vi kan give en energikilde et grønt stempel, så skal denne være CO2-neutral. Den anden del af begrebet, nemlig ”energi” kan både forstås i forhold til strøm og varme, hvilket som bekendt kræver, at der skabes en vis form for energi, før at disse to ydelser kan produceres og leveres til forbrugerne.

Da der som sagt forskes og investeres enormt i grøn energi, har man allerede på flere kontinenter set succesfulde resultater med overgangen fra fossile brændstoffer til grøn/vedvarende energikilder. Både på de miljømæssige og økonomiske parametre er der store gevinster at hente, da man først og fremmest kan skåne atmosfæren for en stor mængde CO2 og dermed bremse den globale opvarmnings udvikling, samtidig med at man økonomisk ikke skal bruge enorme ressourcer på at udvinde alverdens kul- og oliereserver. I dette tilfælde er der altså noget at vinde for alle parter.

Grøn energi er den energi vi får fra solen, vinden og havet og disse er resurser er uudtømmelig. Solenergien er særdeles vigtig ved produktion af el, og der etableres flere solcelleanlæg både kæmpe solcelleanlæg og mindre solcelleanlæg til private husstande.

Derudover er solen grundstenen for varmepumper, da varmepumperne optager varmen fra den opvarmede jord eller varmen i luften.

Vindenergien er også med til at producere en større og større andel af elproduktionen. Der skyder vindmøller op overalt – og der forskes rigtigt meget i denne uundværlige resurse. Bølgeenergi er stadig på et begynderstadie, men ingen tvivl om at der vil blive udviklet anlæg, der kan optage energien og videresende dette til forbrugernettet.

CO2 Udledning ved forskellige opvarmningsformer :
Fyrings olie : 0,265 kg. CO2 pr. kWh.
Naturgas : 0,205 kg. CO2 pr. kWh.
El : 0,330 kg. CO2 pr. kWh.
Fjernvarme : 0,115 kg. CO2 pr. kWh.

Varmeproduktion ved forskellige brændsler :
1 liter olie = 8 – 10 kWh
1 m3 gas = 9 – 11 kWh ( højest for nye kedler )

rådgivning og udbetaling af energi tilskud

Trapsandevej 36
7700 Thisted
Tlf: 25 54 41 26

Mail: niels@nvje.dk
CVR: 37051756