hybridløsninger

Formålet med hybridløsninger er at kombinere forskellige varmegiveres fordele for på denne måde at opnå en løsning, som tilgodeser særlige behov i installationen.

Hvad er hybridløsninger ?
Formålet med hybridløsninger er at kombinere forskellige varmegiveres fordele for på denne måde at opnå en løsning, som tilgodeser særlige behov i installationen. Hybridløsningerne indeholder oftest en form for varmepumpe i kombination med enten en biomassekedel, en gaskedel eller en oliekedel. Hybridløsningerne
har især sin store fordel i byggeri, hvor opvarmningen alene med varmepumpen ikke er tilstrækkelig i den kolde årstid – først og fremmest fordi varmeanlægget egentligt er dimensioneret til højere
fremløbstemperaturer, end varmepumpen kan levere.

God økonomi
Hybridløsningerne giver ofte den laveste gennemsnitlige produktionspris pr. kWh. Dette giver i mange tilfælde fornuftige tilbagebetalingstider for investeringen . Den driftsøkonomisk mest optimale løsning er en installation af en varmepumpe og en moderne træpillekedel. Det er grøn energi.
Hybridløsningerne kan etableres på mange måder; enten som helt nye installationer af alle varmekilder, eller ved genanvendelse af en olie- eller gaskedel sammen med fx en ny L/V varmepumpe.

Nem vedligeholdelse
En hybridløsning med en L/V varmepumpe og en gas- eller oliekedel er vedligeholdelsesmæssigt optimal for forbrugeren, som ikke har tiden eller lysten til at skulle vedligeholde og passe sine varmegivere –
vedligeholdelsen heraf overlades til servicefirmaer, der fx foretager årlige eftersyn mod faste bidrag. Derimod vil et kombinationsanlæg indeholdende en træpillekedel kræve løbende vedligeholdelse af denne. Med hybridløsningen kan man ofte i 2/3 af året slukke for træpillekedlen, således at vedligeholdelsen begrænses til en mindre del af året. Nogle løsninger giver sæsonbaserede skift i varmekilder, andre giver forsyningssikkerhed, mens andre igen giver frihed til at vælge den mest økonomiske varmekilde uanset
årstiden.
Andre løsninger giver kombination af daglig drift med en opvarmningsform, der er billig i drift, men til gengæld kræver daglig tilstedeværelse, med automatisk skift til en opvarmningsform, der tillader brugeren at “tage fri” fra de daglige pligter med pasningen.

rådgivning og udbetaling af energi tilskud

Trapsandevej 36
7700 Thisted
Tlf: 25 54 41 26

Mail: niels@nvje.dk
CVR: 37051756